Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Akreditované kurzy

Pracovník v sociálních službách, Sanitář, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pod.

Bližší informace o připravovaných či realizovaných kurzech naleznete v menu aktuality a akreditované kurzy.

Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách: podzim 2017

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: přípravný kurz: 23.6.-25.6.2017, profesní zkouška: 26.-27.8.2017

Sanitář: podzim 2017

Aktuální projekty

Spokojenost rodičů v práci i v rodině

Bližší informace v záložce menu Dětské kluby.

Aktivity projektu:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 19 hod. (v Žatci)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Příměstské tábory v Žatci v době letních prázdnin 2017 a 2018

Realizace: 1.8.2016 - 31.7.2018

Aktivní 50 potřetí

Projekt určen pro nezaměstnané osoby starší 50 let. Výběr do dalšího 4.cyklu 1.6.2017 na KoP ÚP Louny a do 5.cyklu 4.9.2017 na KoP ÚP Žatec.

Bližší info v záložce Aktivní 50.

Podpora OZP k trhu práce

Projekt určen pro nezaměstnané osoby zdravotně znevýhodněné. Výběr do dalšího 5.cyklu 18.9.2017 na KoP ÚP Žatec.

Bližší info v záložce OZP.

Rovnost žen na trhu práce

Výběr do 2.cyklu na KoP ÚP Louny 11.9.2014.

Bližší info v záložce Rovnost žen.

Ukončené projekty

Podpůrná centra, Nová Šance 90, Od mala technikem, Aktivní padesátka, Příležitost - pomoc sobě i druhým...

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Více/Ukončené projekty.
 

Do školy včas

1.8.2009-31.3.2012

Bližší informace o projektu naleznete v menu Do školy včas.

Cíle projektu: včasná systematická práce s předšk. dětmi ohroženými šk. nezralostí a SPUCH již v MŠ a přípravných ročnících - tj.včasná diagnostika, nápravná péče v MŠ, ind. náprava ve spolupráci s rodinou- zpracování uceleného "Předškolního programu", který bude možné realizovat přímo v MŠ a přípravných ročnících; další vzdělávání učitelek z MŠ a přípravných ročníků v oblasti šk. zralosti, ochrany životního prostředí, SPUCH; založení "Klubu pro rodiče" - systematická spolupráce s rodiči dětí, jejich zapojení do nápravných programů, zvyšování informovanosti u rodičovské veřejnosti o nutnosti kvalitní předšk. přípravy jejich potomků.